ISO certifikácia

   Prečo ju mať a prečo zvoliť CERTIFINO?

      Certifikačný orgán akreditovaný SNAS (Slovenská národná akreditačná služba)
 • Prečo zvoliť práve CERTIFINO?
 • Lebo po zavedení ISO noriem sú naši klienti schopní dosiahnuť až 62% zlepšenie fungovania procesov a 47% zvýšenie výnosov.
 • Aký je proces získania ISO certifikátu?
 • Postačujú len tri jednoduché kroky.
 • Čo je ISO?
 • Sú to medzinárodné štandardy, ktoré majú rovnaké znenie vo všetkých krajinách.
 • Prečo mať ISO certifikát?
 • Na zvýšenie kredibility a dôveryhodnosti zo strany dodávateľov, odberateľov a v neposlednom rade aj zákazníkov.

Prečo mať ISO certifikát?

 • Stovky začínajúcich, ale aj dlhodobo fungujúcich firiem chcú mať lepšie postavenie na trhu.
 • Jednoducho povedané, získať si kredit dodávateľov, odberateľov a v neposlednom rade aj zákazníkov
 • Firma so získaným certifikátom je bezpečnou voľbou pre každého, pretože sa v nej dodržujú vysoko nastavené štandardy, bez ktorých by firma certifikát nezískala. 
 • Okrem vonkajšieho vnímania Vašej firmy je dôležité aj vnútorné vnímanie Vašich zamestnancov. Nastavenie dobre fungujúcich procesov, pracovných postupov a zdokumentovanie potrebných informácii je pre zamestnanca dôležité rovnako ako pre celý chod firmy. Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:
 • „Kto by nechcel odvádzať dobre vykonanú efektívnu prácu a chodiť do práce s úsmevom a radosťou?“
 • „Kto by nechcel  kvalifikovaných pracovníkov?“
 • „Kto by nechcel pracovať vo fungujúcej firme?“
 • Efektívne procesy uľahčujú prácu Vám aj Vašim zamestnancom. Okrem toho, zefektívnenie procesov má priamy dopad na zníženie nákladov a zvýšenie výnosov.
 • Znie to dobre? Tak presne z týchto dôvodov by Vaša firma mala uvažovať o zavedení ISO certifikátov.

Čo to ISO je?

 • ISO je skratkou pre International Organization for Standardization - ide o medzinárodnú organizáciu zaoberajúcu sa normalizáciou resp. štandardizáciou.
 • ISO normy sú medzinárodné štandardy, ktoré majú rovnaké znenie vo všetkých krajinách, ktoré ich akceptujú.
 • Každá ISO norma s číslom obsahuje špecifikáciu medzinárodných pravidiel. Napríklad:

Aký je proces získania ISO certifikátu?

 • Prvá fáza - vybudovanie systému, čo pre firmu predstavuje zavedenie normy do praxe.
 • Druhá fáza - absolvovanie certifikačného auditu.
 • Tretia fáza - získanie ISO certifikátu po úspešnom certifikačnom audite.

Prečo zvoliť práve CERTIFINO?

 • Najlepším argumentom sú výsledky našej práce. Po zavedení ISO noriem sú naši klienti schopní dosiahnuť až:
0 %
zlepšenie fungovania procesov
0 %
zvýšenie výnosov
 • Máme hodnotné skúsenosti získané množstvom realizovaných auditov a kvalifikovanými audítormi v každom odbore.
 • Sme úzko orientovaní na klienta.
 • Zastúpenie máme po celej Slovenskej republike.

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Neváhajte nás kontaktovať na čísle +421 905 496 035 alebo prostredníctvom emailu info@certifino.sk. Prípadne nám na seba nechajte kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.