ISO 45001

   Systém manažérstva BOZP 

Norma ISO 45001 definuje súhrn špecifických požiadaviek na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  v spoločnostiach. Primárnou úlohou normy je identifikovať možné riziká na pracoviskách s cieľom v maximálnej možnej miere eliminovať potencionálne poškodenie zdravia zamestnancov a dôsledky plynúce z takýchto situácií.

Hlavné ciele certifikácie

 • Zaviesť systémový a procesný prístup v oblasti BOZP
 • Zaviesť systém kontinuálneho zlepšovania v oblasti BOZP
 • Splniť požiadavky dané medzinárodnou normou ISO 45001

Komu je certifikát určený?

ISO certifikát 45001 je vhodný pre všetky typy spoločností bez ohľadu na veľkosť a zameranie ich podnikateľskej činnosti, ktoré majú záujem dbať o zdravie svojich zamestnancov a eliminovať možné riziká.

Benefity vyplývajúce zo zavedenia normy ISO 45001

Obchodné a marketingové

 • Zvýšenie prestíže spoločnosti a jej zviditeľnenie na trhu
 • Väčšia dôveryhodnosť a pridaná hodnota pre klientov
 • Možnosť vstupu do lukratívnych výberových konaní

Ekonomické

 • Zníženie nákladov súvisiacich s nehodami na pracovisku
 • Úspora na možných pokutách
 • Redukcia nelegitímnych chorôb z povolania

Manažérske

 • Zvýšenie bezpečnosti procesov
 • Zlepšenie vzťahov so zamestnancami spoločnosti
 • Minimalizácia rizík a ich dôsledkov

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.