ISO 37001

   Systém protikorupčného manažérstva 

Norma ISO 37001 definuje súhrn  špecifických požiadaviek na systém protikorupčného manažérstva v spoločnostiach, ktoré majú záujem, či už z vlastného rozhodnutia, alebo ako požiadavku zo strany klienta vo výberovom konaní, preukázať schopnosť poskytovať svoje služby alebo produkty v súlade s platnými predpismi a podľa potrieb ich klientov 

Hlavné ciele certifikácie

 • Zaviesť systémový prístup v oblasti protikorupčného správania
 • Zaviesť štandardy podporujúce etické správanie a dôveryhodnosť
 • Splniť požiadavky dané medzinárodnou normou ISO 37001

Komu je certifikát určený?

ISO certifikát 37001 je vhodný pre všetky typy spoločností bez ohľadu na veľkosť a zameranie ich podnikateľskej činnosti a na to, či sú v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

Benefity vyplývajúce zo zavedenia normy ISO 37001

Obchodné a marketingové

 • Zvýšenie prestíže spoločnosti a jej zviditeľnenie na trhu
 • Väčšia dôveryhodnosť a pridaná hodnota pre klientov
 • Ochrana dobrého mena spoločnosti a posilnenie značky

Ekonomické

 • Eliminácia ekonomických strát zapríčinených korupčným správaním
 • Zníženie rizika straty klientov odhalením korupčného správania 
 • Zvyšovanie prosperity a rastu firmy v dlhodobom horizonte

Manažérske

 • Jasne nastavené pravidlá zamedzujúce korupčnému správaniu
 • Vytvorenie systému riadenia korupčných rizík
 • Pravidelný monitoring a vyhodnocovanie efektívnosti protikorupčného manažérstva

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.