ISO 9001

   Systém manažérstva kvality 

Norma ISO 9001 definuje súhrn špecifických požiadaviek na systém manažérstva kvality v spoločnostiach, ktoré majú záujem, či už z vlastného rozhodnutia, alebo ako požiadavku zo strany klienta vo výberovom konaní, preukázať schopnosť poskytovať svoje služby alebo produkty v súlade s platnými predpismi a podľa potrieb ich klientov. 

Hlavné ciele certifikácie

 • Zaviesť systémový a procesný prístup pri riadení spoločnosti
 • Zaviesť systém kontinuálneho zlepšovania
 • Splniť požiadavky dané medzinárodnými normami

Komu je certifikát určený?

ISO certifikát 9001 je vhodný pre všetky typy spoločností a živnostníkov bez ohľadu na zameranie ich činnosti. ISO 9001 je najznámejším typom ISO certifikácie  a predstavuje základ systémov manažérstva.

Benefity vyplývajúce zo zavedenia normy ISO 9001

Obchodné a marketingové

 • Zvýšenie prestíže spoločnosti a jej zviditeľnenie na trhu
 • Väčšia dôveryhodnosť a pridaná hodnota pre klientov
 • Možnosť vstupu do lukratívnych výberových konaní

Ekonomické

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti a spokojnosti klientov
 • Zvýšenie hodnoty spoločnosti a zároveň zníženie nákladov
 • Zvyšovanie prosperity a rastu firmy v dlhodobom horizonte

Manažérske

 • Stabilita procesov, zvyšovanie ich efektívnosti a účinnosti
 • Posilnenie vnútornej štruktúry spoločnosti
 • Transparentne nastavený systém manažérstva, zdrojov a hodnôt

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.