ISO 14001

   Systém environmentálneho manažérstva 

Norma ISO 14001 definuje súhrn špecifických požiadaviek na systém enviromentálneho manažérstva v spoločnostiach. Primárnou úlohou normy je presadzovanie ochrany životného prostredia a krokov vedúcich k prevencii znečisťovania. Hlavným predpokladom na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z normy ISO 14001 je dodržiavanie príslušnej legislatívy.

Hlavné ciele certifikácie

 • Zaviesť systémový a procesný prístup k životnému prostrediu
 • Zaviesť systém zlepšovania v oblasti životného prostredia
 • Splniť požiadavky dané medzinárodnou normou ISO 14001

Komu je certifikát určený?

ISO certifikát 14001 je vhodný pre všetky typy spoločností bez ohľadu na veľkosť a zameranie ich podnikateľskej činnosti. Spoločnosť jej prijatím deklaruje, že jej otázka životného prostredia nie je ľahostajná.

Benefity vyplývajúce zo zavedenia normy ISO 14001

Ekologické

 • Nárast ekologického povedomia
 • Zlepšovanie kvality životného prostredia
 • Zohľadnenie enviromentálnych vplyvov a aspektov v systéme manažérstva

Obchodné a marketingové

 • Zvýšenie prestíže spoločnosti a jej zviditeľnenie na trhu
 • Väčšia dôveryhodnosť a pridaná hodnota pre klientov
 • Možnosť vstupu do lukratívnych výberových konaní

Ekonomické

 • Redukcia energetickej náročnosti – hospodárne využitie energie a surovín
 • Nárast enviromentálnej výkonnosti
 • Zníženie nákladov na zneškodnenie odpadov a ich ďalšia využiteľnosť

Manažérske

 • Stabilita procesov, zvyšovanie ich efektívnosti a účinnosti
 • Redukcia nehôd a havarijných udalostí
 • Transparentne nastavený systém spoločenských a podnikateľských hodnôt

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.