ISO 27001

   Systém manažérstva bezpečnosti _informácií

Norma ISO 27001 definuje súhrn špecifických požiadaviek na systém manažérstva bezpečnosti informácií v spoločnostiach, ktoré majú záujem, či už z vlastného rozhodnutia, alebo ako požiadavku zo strany klienta vo výberovom konaní, preukázať schopnosť poskytovať svoje služby alebo produkty v súlade s platnými predpismi a podľa potrieb ich klientov. 

Hlavné ciele certifikácie

 • Zaviesť dôvernosť informácií a prístup iba oprávneným osobám
 • Integritu informácii môžu meniť iba oprávnené osoby
 • Dostupnosť informácii zaručuje oprávneným osobám prístup kedykoľvek je to potrebné

Komu je certifikát určený?

ISO certifikát 27001 je vhodný pre všetky typy spoločností a živnostníkov bez ohľadu na zameranie ich činnosti, ktorí chcú ochrániť svoje vlastné informácie a takisto informácie svojich klientov.

Benefity vyplývajúce zo zavedenia normy ISO 27001

Obchodné a marketingové

 • Opodstatnené zvýšenie dôveryhodnosti firmy
 • Minimalizácia úniku dôverných firemných informácii ako sú know – how, databázy klientov, kontakty
 • Využitím nových technológií sa zvyšuje vplyv na bezpečnosť a poskytnuté služby

Ekonomické

 • Zabezpečenie kontinuity podnikania prostredníctvom systematického prístupu minimalizuje straty z podnikateľských činností
 • Obchodné riziká sú minimálne
 • Zamedzenie vážnym finančným škodám, stratám a dôvery firmy

Manažérske

 • Interná dôveryhodnosť v rámci Vašej firmy
 • Externá dôveryhodnosť bezpečnosti smerom k Vašim dodávateľom, zákazníkom
 • Stanovenie a splnenie cieľov, ktoré je potrebné nastaviť v oblasti informačnej bezpečnosti

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.