Ako na environmentálne overovanie podľa schémy EMAS?

Ako na environmentálne overovanie podľa schémy EMAS?

EMAS III, oficiálne známe ako nariadenie (ES) č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2009 o dobrovoľnom účasti organizácií na environmentálnom manažérstve a hodnotení (EMAS), je právny rámec EÚ zameraný na podporu environmentálneho manažérstva a auditu. Toto nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11. januára 2010, poskytuje štruktúru a pravidlá…

Krok za krokom k environmentálnemu overovaniu EMAS

Zapojenie sa do schémy EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je proces, ktorý vyžaduje záväzok organizácie k zlepšovaniu svojho environmentálneho výkonu. Proces zahŕňa niekoľko krokov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli organizáciám systematicky riadiť svoje environmentálne aspekty. Aby bola organizácia oprávnená vstúpiť do schémy…

 Význam environmentálneho overovania podľa požiadaviek EMAS

Význam environmentálneho overovania podľa požiadaviek EMAS

Environmentálne overovanie podľa požiadaviek EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit) predstavuje kľúčový nástroj pre organizácie zameraný na zlepšenie ich environmentálneho výkonu. Tento systém manažérstva a auditu, zavedený Európskou úniou, umožňuje podnikom a iným organizáciám posudzovať, spravovať a neustále zlepšovať…

 EMAS – odpovede na najčastejšie otázky. Čo to je environmentálne overovanie EMAS?

EMAS – odpovede na najčastejšie otázky. Čo to je environmentálne overovanie EMAS?

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľná schéma Európskej únie určená pre podniky a iné organizácie, ktoré sa angažujú v oblasti hodnotenia, riadenia a zlepšovania svojho environmentálneho správania. Organizácie, ktoré čoraz častejšie čelia rastúcim očakávaniam spotrebiteľov a trhov, majú prospech zo znižovania environmentálneho vplyvu…

 EMAS certifikát – ako na to? Kto je environmentálny overovateľ? Čo je to environmentálne vyhlásenie? Aká je cena EMAS?

EMAS certifikát – ako na to? Kto je environmentálny overovateľ? Čo je to environmentálne vyhlásenie? Aká je cena EMAS?

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) je dobrovoľný nástroj environmentálneho riadenia a auditu (EMAS) Európskej únie, ktorý organizáciám pomáha v dosahovaní environmentálnych cieľov a zlepšovaní svojho environmentálneho správania sa. Program EMAS poskytuje organizáciám postup na zlepšenie environmentálnych procesov a výsledkov, ktoré sú následne hodnotené a overené…

 Postup  environmentálneho overovania

Postup environmentálneho overovania

COSM Certifino ponúka klientom – záujemcom o environmentálne overovanie (ďalej len „klient“) svoje služby pri environmentálnom overovaní (ďalej len „EO“) na účely zápisu do registra EMAS a predĺženia registrácie v registri EMAS ako dôkaz o plnení štandardných požiadaviek prostredníctvom nezávislej tretej strany – akreditovaného environmentálneho overovateľa  v zmysle…