Význam a prínosy certifikácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001

Význam a prínosy certifikácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001

Norma ISO 37001, oficiálne nazvaná „Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie“ – slovenský ekvivalent STN ISO 37001:2019, predstavuje medzinárodný štandard zameraný na pomoc organizáciám vo všetkých sektoroch pri implementácii, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii. Táto norma bol publikovaná Medzinárodnou organizáciou pre…