EMAS

Akreditácia udelená dňa 31.03.2023 nám umožňuje vykonávať overovanie environmentálnych vyhlásení a systémov environmentálneho manažérstva a auditu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 v dobrovoľnej účasti organizácii v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit  (EMAS) v rozsahu akreditovaných činností.

EMAS a jeho zvedenie do Vašej spoločnosti

Čo je to EMAS?

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

Na základe neustále narastajúcej environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu a zákazníkov, organizácie konečne získavajú prospech zo znižovania negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z ich činností. Zlepšovanie environmentálneho správania sa považuje za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou. Keďže problémy životného prostredia sú komplexné a ich počet narastá, musia byť riadené novými spôsobmi. Schéma EMAS ponúka novší systémový prístup.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. Vyššia kvalita EMAS spočíva v:

  • prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania;
  • dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov;
  • silnom zapojení zamestnancov;
  • hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami;
  • poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie;
  • registrácii prostredníctvom príslušného orgánu, na základe úspešného overenia akreditovaným/licencovaným environmentálnym overovateľom.

Schéma EMAS bola navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.

Máte záujem o cenovú ponuku vykonania overovania EMAS?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.